Perry Weitz žije bohatým životom

Weitz, ktorého firma Weitz & Luxenberg zaplatila Sheldon Silver takmer 4 milióny dolárov, má oveľa viac, odkiaľ pochádza.