Diddyho syn Justin Combs sa pripája k rapperovi Bii

'Zdalo sa, že Justin venuje osobitnú pozornosť Bii, pričom sa ubezpečuje, že sa napila a bola pri stole príjemná,' uviedol zdroj a dodal, že sa 'smiali a ochladili ...'