Vindicated Harold Ford Jr. sa vracia do MSNBC

Vracia sa po tom, ako Morgan Stanley „objasnil“, že nebol prepustený z dôvodu sexuálneho zneužitia.