Sarah Levy hovorí, že fanúšikovia Schittovho potoka budú spokojní s ukončením Twyly

Levy hovoril aj o emóciách, ktoré sa počas posledných dní natáčania zvýšili.