Donny Deutsch chytil nedovolený bozk

Donny Deutsch by od vianočných sviatkov nemal veľa očakávať od Santa Clausa, ak sv. Nick skutočne vie, kto bol nezbedný alebo milý.