Spor obklopuje novoročné odpočítavanie Bret Michaelsovej z Times Square

Michaels bol počas oficiálneho odpočítavania uprostred piesne, ale potom si držal svoju vlastnú.