Zamestnanci spoločnosti Bon Appétit spustili požiarnu signalizáciu pri novom WTC

Zamestnanci tábora spôsobili v nových kanceláriách, keď spálili mudrca, rukoväť a následne spustili požiarne poplachy.