Surfer Bethany Hamiltonová víta chlapca

'Sme vďační Bohu za našich dvoch lilných chlapcov !!!', napísal pro-surfer na Instagram.